Regnskabstal

Resultatopgørelse

2019/20202018/20192017/2018
Solgt mængde
10257 mwh
10201 mwh11572 mwh
Nettoomsætning
7.978.835
9.601.6966.931.123
Produktionsomkostninger
-5.319.892
-7.001.917-4.503.422
Dækningsbidrag
2.658.943
2.599.7792.427.701
Administrationsomkostninger
-1.704.609
-1.722.240-1.551.435
Resultat før finasielle poster
954.334
877.539876.266
Finansielle omkostninger
-954.334
-877.539-876.266
Årets resultat
000

Aktiver

2019/20202018/20192017/2018
Produktionsanlæg
24.387.822
25.385.753
27.392.140
Anlægsaktiver i alt
24.387.822
25.385.753
24.392.140
Beholdning af flis/olie
209.071
201.278
180.500
Tilgodehavender hos forbrugere
270.526
203.822
582.454
Underdækning til indregning i efterflg. År
4.003.822
4.368.721
2.913.077
Tilgodehavende moms
0376.226
0
Periodiseringer
8.64987.094
137.763
Tilgodehavender i alt
4.569.868
5.237.141
3.813.794
Likvide beholdninger0367.3300
Omsætningsaktiver i alt4.569.8685.604.4713.813.794
Aktiver i alt 28.957.69030.990.22431.205.934

Passiver

2019/20202018/20192017/2018
Hensættelser til renovering0150.0000
Hensat i alt0150.0000
Kommunekredit26.715.90628.399.86430.063.008
Langfristet gæld i alt26.715.90628.399.86430.063.008
Sparekassen Djursland
845.871
0281.955
Gæld til forbrugere643.671976.160300.979
Kreditorer og periodisering608.3101.436.361282.140
Skyldig moms96.7520250.258
Anden gæld47.18027.83927.594
Kortfristet gæld2.241.7842.440.3601.142.926
Passiver i alt28.957.69030.990.22431.205.934