Regnskabstal

Resultatopgørelse

2020/2021 2019/20202018/2019
Solgt mængde
10820 mwh10257 mwh
10201 mwh
Nettoomsætning
8.287.6037.978.835
9.601.696
Produktionsomkostninger
5.528.071-5.319.892
-7.001.917
Dækningsbidrag
2.759.5322.658.943
2.599.779
Administrationsomkostninger
1.974.290-1.704.609
-1.722.240
Resultat før finansielle poster
785.242 954.334
877.539
Finansielle omkostninger
785.242-954.334
-877.539
Årets resultat
000

Aktiver

2020/2021 2019/20202018/2019
Produktionsanlæg
23.108.15024.387.822
25.385.753
Anlægsaktiver i alt
23.108.15024.387.822
25.385.753
Beholdning af flis/olie
169.445209.071
201.278
Tilgodehavender hos forbrugere
447.342270.526
203.822
Underdækning til indregning i efterflg. År
3.642.6324.003.822
4.368.721
Tilgodehavende moms
00376.226
Periodiseringer
91.7498.64987.094
Tilgodehavender i alt
4.351.1684.569.868
5.237.141
Likvide beholdninger00367.330
Omsætningsaktiver i alt4.351.1684.569.8685.604.471
Aktiver i alt 27.459.31828.957.69030.990.224

Passiver

2020/2021 2019/20202018/2019
Hensættelser til renovering00150.000
Hensat i alt00150.000
Kommunekredit25.010.87226.715.90628.399.864
Langfristet gæld i alt25.010.87226.715.90628.399.864
Sparekassen Djursland
1.219.464845.871
0
Gæld til forbrugere433.671643.671976.160
Kreditorer og periodisering622.394608.3101.436.361
Skyldig moms35.70996.7520
Anden gæld137.20847.18027.839
Kortfristet gæld2.448.4462.241.7842.440.360
Passiver i alt27.459.31828.957.69030.990.224