Klagevejledning

Hvis du har klaget til dit fjernvarmeselskab, og du ikke er tilfreds med svaret/afgørelsen, som fjernvarmeværket træffer, skal du sikre dig, at du som minimum har fjernvarmeselskabets afgørelse på skrift, fx i en e-mail eller i et brev.

Fjernvarmeselskabets afgørelse om ikke at give dig medhold – eller kun vil give dig delvis medhold – kan indbringes som en civilretlig tvist ved Ankenævnet på Energiområdet.

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
Tlf.:  41 71 50 00
Mail.: post@energianke.dk

Du kan læse mere om klagesager på ankenævnets hjemmeside: www.energianke.dk

På hjemmesiden www.forbrug.dk kan du indgive en klage online via dette link:

https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx

(Vælg: ”energi” og følg instruktionen)

Det koster et gebyr på 160,- at få en sag behandlet. Hvis forbrugeren får medhold i klagen, får forbrugeren gebyret tilbagebetalt.

Der er ingen klagefrist, men du bør dog ikke vente for længe med at sende klagen til Energiankenævnet.

Vær opmærksom på at Energitilsynet og Energiklagenævnet også er klageinstans for mere generelle spørgsmål på fjernvarmeområdet. Du finder oplysninger om klagemulighederne på www.energitilsynet.dk og www.ekn.dk