Prisblad gældende for 2023/2024

Variable afgifter:
A-conto opkræves pr. MwH620,00
Faste afgifter:
Målerleje, årlig300,00
Grundafgift, årlig1.500,00
Rumafgift, pr. m3 opmålt bolig6,00
Rumafgift, pr. m3 opmålt erhvervsareal3,00
Tilslutninger:
Stikledningsafgift700,- pr. lb. meter
Tilslutningsafgift:
Grundbeløb1.000
Anboring på net400,00
0 – 300 m3 bolig15,00 pr. m3
301-600 m3 bolig 11,00 pr. m3
600 m3 og derover10.00 pr. m3

Der bliver opkrævet byggemodningsbidrag i forbindelse med udstykning. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af gadeledninger i udstykningsområdet.

Priserne er excl. moms

P.b.v.
Jørgen Andersen